วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ด่วน!!] ธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่งตำแหน่งที่ธนาคารออมสินรับสมัคร


1. Operation Staff


(ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)

Key Responsibilitiesธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Ensure requirements within the department are fulfilled,dispatch books and document, perform letter correspondence,publish, supervise and maintain document involving thedepartment’s operation
 2. Maintain deposit/ withdraw operation in aspects of GSB deposit business; ranged from current account, GSB lots and bonds, life-aid to deposit service line
 3. Serve customers at GSB Branch
 4. Other ad hoc assignments

Qualificationsธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration,Commerce and Accountancy, Economics,Finance & Banking, Accounting, Law, Computer Management or related field
 2. GPA above 2.50
 3. Aged not over 35 years
 4. Computer literacy
 5. Pleasant personality with good interpersonal skill
 6. Male; ideally exempted from military service
Basic Salary: 9,000 BHT (Nine thousand BHT ONLY)

Employment Durationธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 • Annual re-employment based upon Superintendent’s evaluation

คุณสมบัติที่ใช้สมัครงานธนาคารออมสิน


 • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี   บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจสาขา การเงิน, การธนาคาร  บริหารธุรกิจสาขา การบัญชี   นิติศาสตร์
สถานที่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

2. Operation Staff

ธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)

With the Bank wish to recruit people with knowledge to be able to staff as Operation Officer level 4 – 5 rates with several details.

Qualification


 1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration, Economics, Accounting, Finance & Banking, Law, Computer Management or related field
 2. Aged not over 35 years
 3. Male; ideally exempted from military service

Level positionsธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Bachelor’s Degree : Included in Operation staff-level position 4
 2. Master’s Degree : Included in Operation staff-level position 5
(Salary:15,000- 17,000 Baht)

คุณสมบัติที่ใช้สมัครงานธนาคารออมสิน


 • การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ สาขา  การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ :จังหวัด   :  ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ที่มา www.jobjobmoney.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น