วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับ 100 กว่าอัตรา
สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่งต่างๆดังนี้

บริการบริหารเงินสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. เจ้าหน้าที่วางแผนเงินสด-เครื่องบริการเงินสด / สาขาและศูนย์เงินสด จำนวน 5 อัตรา
 2. Cash Management Product Manager (Bill Payment)
 3. Treasury Sales Officer

บริหารความเสี่ยงสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. Business Continuity Plan Management Officer (เจ้าหน้าที่บริหารแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ)
 2. Risk Modeling Officer
 3. Credit Officer

บริหารลูกค้าและความสัมพันธ์ลูกค้าสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. Relationship Manager Corporate (Bangkok / Chonburi / Phuket / Krabi)
 2. Credit Analyst – (Bangkok / Chonburi / Rayong / Khonkaen)
 3. เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ สังกัดกลุ่มลูกค้าธุรกิจ – กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
 4. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ – กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (บางโคล่ / พระราม 2 / ถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา) / เขาวัง (เพชรบุรี : Sub ปราณบุรี / Sub ราชบุรี) / ถนนกาญจนวิถี (สุราษฎร์ธานี ) / สี่แยกหัวถนน (นครศรีธรรมราช))
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ : เขตพื้นที่ ตลาดน้อย / บางโคล่ / รัชดาภิเษก (ท่าพระ) / สุรวงษ์ / อ่อนนุช / สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น) / ถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา) / เขาวัง (เพชรบุรี) / พัทยา สาย 2
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย – ภาคเหนือ จำนวน 4 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสถาบัน สังกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 9. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME Business Relationship Manager & Relationship Officer ) - กรุงเทพฯ
 10. Investment Consultant สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS)

ปฏิบัติการ สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. International Processing Center Officer
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตราสารอนุพันธ์
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อรถยนต์ (สัญญาจ้างรายปี)
 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองทุน
 5. เจ้าหน้าที่แพคกิ้งเครดิต/รับซื้อ/เรียกเก็บเอกสารสินค้าออก -ทีมสินค้าออก
 6. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารสินค้าออก – ทีมสินค้าออก
 7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงินโอนต่างประเทศ
 8. เจ้าหน้าที่บริการการค้าต่างประเทศ
 9. SCB for All Collector

ประชาสัมพันธ์ สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. ผู้จัดการบริหารงานสื่อ

วิจัยและวิเคราะห์ สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม
 2. เจ้าหน้าที่เครือข่ายเอทีเอ็ม (ATM Channel Officer) – 2 อัตรา
 3. Business Planning and Performance Management Officer : Business Strategy and Development Division – Business Planning and Performance Management
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลาง ประจำสำนักธุรกิจภาคตะวันออก เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (พัทยา สาย 2) / ระยอง
 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลาง ประจำสำนักธุรกิจกรุงเทพ เขตพื้นที่บางโคล่ / รัชดาภิเษก (ท่าพระ)
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดย่อม ประจำสำนักธุรกิจภาคเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ / เชียงใหม่ (ท่าแพ)
 7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดย่อม ประจำสำนักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดย่อม ประจำสำนักธุรกิจภาคตะวันออก เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (พัทยา สาย 2)
 9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อขนาดย่อม ประจำสำนักธุรกิจกรุงเทพ เขตพื้นที่ บางลำพู

ศูนย์บริการลูกค้าสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. Call Center Agent (English) – Customer Service Center (2 position)
 2. ผู้จัดการทีมฝึกอบรม – ศูนย์บริการลูกค้า (1 อัตรา)
 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (SCBAM)
 4. Inbound Call Center สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS)
 5. Call Center Agent – Customer Service Agent

สนับสนุนสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. จนท.พัฒนาสินเชื่อ (เร่งรัดสินเชื่อ สัญญาจ้างรายปี) จำนวนมาก
 2. Secretary
 3. เลขานุการ สังกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (SCBAM)
 4. Business Coordinator : Commercial Banking Division – Commercial Credit Product and Portfolio Management
 5. เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย/ เจ้าหน้าที่ป้องกัน Refinance /เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวม 15 อัตรา
 6. Portfolio Analysis Officer (MIS)
 7. เลขานุการ จำนวน 5 อัตรา
 8. IT Procurement Officer

เช่าซื้อสมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์


 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ( Call Verify )
 2. หัวหน้าทีมขายทางโทรศัพท์ – ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสินเชื่อเงินสดรถจ่ายให้ (3 อัตรา)
 3. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์อาวุโส ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดรถจ่ายให้ My Car My Cash (20 อัตรา)
 4. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ – รถใหม่ (Auto Finance Sales – New Car) (50 อัตรา)
 5. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ – รถใช้แล้ว (Auto Finance Sales – Used Car) 50 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใหม่)
 7. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใช้แล้ว) - ภาคกลาง จำนวน 10 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใช้แล้ว) -ภาคเหนือ จำนวน 10 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใช้แล้ว) – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใช้แล้ว) – ภาคใต้ จำนวน 10 อัตรา

เทคโนโลยีสารสนเทศ


 1. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและวัดผลกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 2. Project Support Officer
 3. Test Manager (Software/Application Manager)
 4. Corporate Strategy – MIS สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS)
 5. เจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมการใช้ข้อมูล
 6. Project Manager
 7. IT Network Operation Center Officer
 8. IT Management Trainee
 9. โปรแกรมเมอร์ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ด่วน!!] ธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่งตำแหน่งที่ธนาคารออมสินรับสมัคร


1. Operation Staff


(ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)

Key Responsibilitiesธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Ensure requirements within the department are fulfilled,dispatch books and document, perform letter correspondence,publish, supervise and maintain document involving thedepartment’s operation
 2. Maintain deposit/ withdraw operation in aspects of GSB deposit business; ranged from current account, GSB lots and bonds, life-aid to deposit service line
 3. Serve customers at GSB Branch
 4. Other ad hoc assignments

Qualificationsธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration,Commerce and Accountancy, Economics,Finance & Banking, Accounting, Law, Computer Management or related field
 2. GPA above 2.50
 3. Aged not over 35 years
 4. Computer literacy
 5. Pleasant personality with good interpersonal skill
 6. Male; ideally exempted from military service
Basic Salary: 9,000 BHT (Nine thousand BHT ONLY)

Employment Durationธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 • Annual re-employment based upon Superintendent’s evaluation

คุณสมบัติที่ใช้สมัครงานธนาคารออมสิน


 • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า   พาณิชยศาสตร์และการบัญชี   บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจสาขา การเงิน, การธนาคาร  บริหารธุรกิจสาขา การบัญชี   นิติศาสตร์
สถานที่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

2. Operation Staff

ธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)

With the Bank wish to recruit people with knowledge to be able to staff as Operation Officer level 4 – 5 rates with several details.

Qualification


 1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration, Economics, Accounting, Finance & Banking, Law, Computer Management or related field
 2. Aged not over 35 years
 3. Male; ideally exempted from military service

Level positionsธนาคารออมสินรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง


 1. Bachelor’s Degree : Included in Operation staff-level position 4
 2. Master’s Degree : Included in Operation staff-level position 5
(Salary:15,000- 17,000 Baht)

คุณสมบัติที่ใช้สมัครงานธนาคารออมสิน


 • การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ สาขา  การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ :จังหวัด   :  ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ที่มา www.jobjobmoney.com

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารกสิกรไทย รับสมัครงานตำแหน่งที่ ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายนิติกรรมสัญญา (สัญญาจ้าง 1 ปี)


รายละเอียดงาน สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 


 • ดูแลงานด้านการออกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ของลูกค้านิติบุคคล
 • จัดทำเอกสารงานจดทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องจักรสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาที่ดำเนินการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ดำเนินการงานด้านการต่อภาษี, พรบสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • จัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงินค่าจดทะเบียนกับฝ่ายบัญชี
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร, สำเนาผู้เช่าซื้อ, ทะเบียนผู้เช่าซื้อ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 

คุณสมบัติสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 


 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร หรือธุรกิจเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ งานเอกสาร มีความระเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
Education Level : Bachelor’s Degreeสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Job Function : General support, Operation Management, Service
Job Location : Bangkok-Head Office Paholyothin
Salary : THB9000 – THB13000 Per Monthสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Work Experience : 1สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Consider Fresh Graduate Application : Yes
(ต่อสัญญาทุก 1 ปี พร้อมจ่ายโบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี+วันพักร้อน+กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Please submit your application letter or send your full resume to e-mail: sarayuth.t@kasikornfactory-equipment.com

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารทหารไทย TMB


หางานธนาคารทหารไทยปี 2556 สมัครงานธนาคารทหารไทย TMB รับสมัครงาน 30 ตำแหน่งตำแหน่งที่ธนาคารทหารไทยรับสมัครงาน1. Senior Corporate Banking Strategy Manager
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
2. เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจบัตรและบริการร้านค้า หางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
3. Credit Analyst- Corporate Banking หางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak, Bangkok Area – Any, North – Any, Northeastern – Any, Central & East – Any, South – Any
4. Relationship Management – Corporate Banking
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Any, Bangkok Area – Any, North – Any, Northeastern – Any, Central & East – Any, South – Any
5. Webmaster หางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Supervisor
 • Bangkok – Jatuchak
6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Personnel Banking)
 • Officer
 • Bangkok Area – Any
7. CRM Solution Specialist 
 • Executive
 • Bangkok – Jatuchak
8. Solution Architect/ System Analyst 
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
9. Sr. Mainframe Technical Infrastructure Analyst
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchakหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
10. Senior Network Technical Infrastructure Analyst
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
11. Senior Technical Analyst/ Senior Programmer
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
12. IT Vendor Management 
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchakหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
13. IT Planning 
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
14. IT
 • Officerหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Bangkok – Jatuchak
15. Business Analyst (Data Quality Analyst)
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
16. Digital Marketing Management Manager
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
17. Lean Six Sigma Black Belt (Experience)
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
18. Auditor / Senior Auditor หางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Silom
19. Relationship Manager (Wealth Banking)
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
20. Retail Lending Marketing Management Manager
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
21. Team Lead of Digital Marketing Management
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchakหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
22. Senior Financial Analyst – Business Planning and Performance Analysis
 • Supervisor
 • Bangkok – Jatuchak
23. Inbound Customer Services officer (Direct Business)
 • Officer
 • Bangkok – Cheang Wattana
24. IT Security Operation Associate
 • Officerหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Bangkok – Jatuchak
25. IT Budget and Project Specialist (Urgently Required)
 • Senior Manager/Manager
 • Bangkok – Jatuchak
26. Team Lead of Data Center Operation
 • Supervisor
 • Bangkok – Jatuchak
27. Database Admin 
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
28. EDW Data Solution Architectหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Officer
 • Bangkok – Jatuchak
29. Head of Corporate Servicesหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Top Management
 • Bangkok – Jatuchak
30. Senior Financial Analyst – Cost Management
 • Executiveหางานธนาคารทหารไทยปี 2556
 • Bangkok – Jatuchak