วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารกสิกรไทย รับสมัครงานตำแหน่งที่ ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายนิติกรรมสัญญา (สัญญาจ้าง 1 ปี)


รายละเอียดงาน สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 


 • ดูแลงานด้านการออกสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ของลูกค้านิติบุคคล
 • จัดทำเอกสารงานจดทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องจักรสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาที่ดำเนินการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ดำเนินการงานด้านการต่อภาษี, พรบสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • จัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงินค่าจดทะเบียนกับฝ่ายบัญชี
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร, สำเนาผู้เช่าซื้อ, ทะเบียนผู้เช่าซื้อ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 

คุณสมบัติสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 


 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร หรือธุรกิจเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ งานเอกสาร มีความระเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
Education Level : Bachelor’s Degreeสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Job Function : General support, Operation Management, Service
Job Location : Bangkok-Head Office Paholyothin
Salary : THB9000 – THB13000 Per Monthสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Work Experience : 1สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 
Consider Fresh Graduate Application : Yes
(ต่อสัญญาทุก 1 ปี พร้อมจ่ายโบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี+วันพักร้อน+กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
Please submit your application letter or send your full resume to e-mail: sarayuth.t@kasikornfactory-equipment.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น