วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์ SCB


หางานธนาคารปี 2556 สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์ SCB รับสมัครงานธนาคาร 67 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงานธนาคาร

สาขาวิชาชีพการเงินหางานธนาคารปี 2556


 1. ผู้ชำนาญงานด้านภาษา สังกัดกลุ่มการเงิน – ทีมนโยบายกลยุทธ์และการลงทุน สายการลงทุน
 2. Financial Analyst – Management Report & Analysis
 3. เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และควบคุมงานขาย (Strategic Planning and Control) (1 อัตรา)
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีและงบการเงินรวม)หางานธนาคารปี 2556
 5. Capital Management Officer
 6. Manager, Tax Operation หางานธนาคารปี 2556
 7. Financial Analyst
 8. Report and Data Management Officer
 9. Balance Sheet Monitoring Officer
 10. Finance Trainee หางานธนาคารปี 2556

สาขาวิชาชีพงานกฎหมาย หางานธนาคารปี 2556

 

 1. นิติกร – กฏหมายแรงงาน, สังกัดกลุ่มงานกฎหมาย – ปฏิบัติการกฎหมาย
 2. นิติกร – นิติบริการ หางานธนาคารปี 2556
 3. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสินเชื่อธุรกิจ
 4. นิติกร – ธุรกรรมสินเชื่อ 2 (สัญญาภาษาอังกฤษ)
 5. นิติกร – ธุรกรรมตลาดทุน (Capital Market)หางานธนาคารปี 2556
 6. ผู้จัดการงานผู้ถือหุ้นและสนับสนุน (Manager, Shareholders and Support)
 7. Fraud Investigation Officer / เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
 8. เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและสนับสนุน / MIS & Support Officer
 9. เจ้าหน้าที่งานกรรมการ สังกัดกลุ่มงานกฎหมาย – สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
 10. นิติกร – ธุรกรรมสินเชื่อ 1 (สัญญาภาษาไทย) หางานธนาคารปี 2556

สาขาวิชาชีพงานสาขาหางานธนาคารปี 2556


 1. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี
 2. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดปริมณฑล
 3. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคกลาง
 4. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคตะวันตก
 5. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก
 6. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา
 7. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคเหนือ
 9. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่ ภาคใต้
 10. พนักงานธนกิจฝึกหัด(Teller Trainee) สังกัดสาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร

สาขาวิชาชีพงานตรวจสอบและกำกับ


 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หางานธนาคารปี 2556
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเงินและพัฒนา   (2 อัตรา)
 3. เจ้าหน้าที่กำกับและควบคุม (Compliance Officer)หางานธนาคารปี 2556
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสายบริหารงานตรวจสอบ – ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและกำกับหางานธนาคารปี 2556
 5. ผู้จัดการทีมตรวจสอบธุรกิจลูกค้าบุคคลสำนักงานใหญ่หางานธนาคารปี 2556
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสายบริหารงานตรวจสอบ – ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit – Operation Process)

สาขาวิชาชีพงานทรัพยากรบุคคลหางานธนาคารปี 2556


 1. QA and Process Improvement Officer : Human Resources Group – Information Management and Process Improvementหางานธนาคารปี 2556
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (Training Development Officer)
 3. Manager, Training & Development – Wholesales Banking Group
 4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / วิทยากรหางานธนาคารปี 2556
 5. Sales Trainer 
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร สังกัดกลุ่มทรัพยากรบุคคล – ฝึกอบรม
 7. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์-ลูกค้าบุคคลหางานธนาคารปี 2556
 8. Training Officer, Follow up & Data Analysis
 9. Recruitment Channels Management Officer
 10. HR Officer, HR Strategy หางานธนาคารปี 2556

สาขาวิชาชีพงานธุรกิจขนาดใหญ่ – ผลิตภัณฑ์และการตลาด


 1. Project Finance Officer
 2. เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สังกัดสายลูกค้าขนาดใหญ่ – วิเคราะห์และบริหารงานสินเชื่อลูกค้าขนาดให
 3. เจ้าหน้าที่บริการการค้าต่างประเทศหางานธนาคารปี 2556
 4. trategy Officer : GMTS Group – GMTS – Business Strategy and Development
 5. เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการบริการธุรกิจ : Relationship Service Manager / Officer
 6. Corporate Finance Officer
 7. Investment Product Manager (ผลิตภัณฑ์การลงทุน) สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ (SCBAM) หางานธนาคารปี 2556
 8. Manager, Quality Assurance (Process Improvement)
 9. Cash Management Product Specialist(Collection/Payment/Liquidity)
 10. Cash Management Sales Manager (Phuket)หางานธนาคารปี 2556

สาขาวิชาชีพงานธุรกิจลูกค้าบุคคล – ผลิตภัณฑ์และการตลาด


 1. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) กรุงเทพฯและปริมณฑล   จำนวน 10 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถ สังกัดสินเชื่อลูกค้าบุคคลหางานธนาคารปี 2556
 3. Telemarketer (พนักงานสัญญาจ้าง)หางานธนาคารปี 2556
 4. ผู้จัดการทีมการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  จำนวน 2 ตำแหน่ง
 5. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ภาคเหนือ จำนวน 5 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ภาคกลาง จำนวน 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ภาคตะวันออก จำนวน 5 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ภาคใต้ จำนวน 5 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (External)จำนวน 10 อัตรา หางานธนาคารปี 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น